UL. BIELSKA W GÓRKACH WIELKICH – WYLĄCZENIE Z RUCHU 5-25.06.2018r.

Utrudnienia w ruchu » UL. BIELSKA W GÓRKACH WIELKICH – WYLĄCZENIE Z RUCHU 5-25.06.2018r.

W związku z trwającym remontem drogi powiatowej nr 2600 S - ul. Bielska w Górkach Wielkich (na odcinku od ul. do Raju do ul. Dębowej), Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że z przyczyn technologicznych oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas wykonywania robót drogowych w dniach od 5 czerwca do 25 czerwca br. w godzinach od 8:00-17:00 ruch pojazdów na ul. Bielskiej na odcinku od ul. do Raju do ul. Dębowej będzie wstrzymany, zgodnie z zatwierdzeniem WKT.7121.95.2018.GF. z dnia 25.05.2018r. Planowany czas wyłączenia ul. Bielskiej z ruchu może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków prowadzenia robót.

Wykonawca robót firma AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. z Gierałtowic uprasza Mieszkańców, aby w godzinach 8:00 - 17:00 pozostawili samochody poza wyżej wymienionym obszarem.


Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!