Zamknięcie drogi_ulica Ks. Janusza w Zebrzydowicach (odcinek od Urzędu Gminy do mostku za stawem) w dniach 12-14.09.2019r.

Utrudnienia w ruchu » Zamknięcie drogi_ulica Ks. Janusza w Zebrzydowicach (odcinek od Urzędu Gminy do mostku za stawem) w dniach 12-14.09.2019r.

W związku z planowaną realizacją remontu nawierzchni drogi powiatowej ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach (odcinek od Urzędu Gminy do mostku za stawem), Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że z przyczyn technologicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniach od 12.09.2019r. do 14.09.2019r. w gdzinach od 7:00 do 20:00 ruch pojazdów w ciągu w/w drogi powiatowej będzie wstrzymany. Zostanie wyznaczony tymczasowy objazd.

Wykonawcą robót jest firma Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!

Mapa z objazdem w załaczeniu.