Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
28-04-2010 WYKONANIE W RAMACH BIE¯¡CEGO UTRZYMANIA DRÓG - ROBÓT ZWI¡ZANYCH ZE RENOWACJ¡ I WYKONANIEM NOWYCH ROWÓW W CI¡GU DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO W ROKU 2010, nr sprawy 6/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-04-2010

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
26-04-2010 WYKONANIE W RAMACH BIE¯¡CEGO UTRZYMANIA DRÓG - ROBÓT ZWI¡ZANYCH ZE ¦CINANIEM ZAWY¯ONYCH POBOCZY W CI¡GU DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO W ROKU 2010, nr sprawy 5/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-04-2010

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
23-03-2010 SPRZATANIE I ZAMIATANIE JEZDNI ORAZ CHODNIKĂ“W W CIAGU DRĂ“G POWIATOWYCH I WOJEWODZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYNSKIEGO W ROKU 2010, nr sprawy 4/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 16-03-2010

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
11-03-2010 WYBĂ“R INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ UL. FRYSZTACKIEJ W CIESZYNIE NA ODCINKU OD KM 1 + 609 DO KM 2 + 431, nr sprawy 3/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 03-03-2010

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
04-03-2010 Przebudowa drogi publicznej ul. Frysztackiej w Cieszynie na odcinku 1 + 609 do km 2 + 431, nr sprawy 2/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 17-02-2010

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
02-02-2010 WYCINKA, PIELÊGNACJA, FREZOWANIE PNI DRZEW, WYCINKA KRZAKÓW I ZAGAJNIKÓW, ROSN¡CYCH W PASIE DROGOWYM, W CI¡GU DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO, nr sprawy 1/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 25-01-2010

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
03-11-2009 Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi powiatowej 2642 S ul. Cieszyñska na odcinku 1,5 km w Skoczowie objêtego Umow± Nr PZDP/35/2009, nr sprawy 22/2009 Zamówienie z wolnej rêki
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-11-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
29-10-2009 WYCINKA, PIELÊGNACJA, FREZOWANIE PNI DRZEW, WYCINKA KRZAKÓW I ZAGAJNIKÓW, ROSN¡CYCH W PASIE DROGOWYM, W CI¡GU DRÓG WOJEWÓDZKICH: NR 938 W MIEJSCOWO¦CI PRUCHNA , NR 941 W MIEJSCOWO¦CI USTROÑ I WIS£A ORAZ NR 942 W MIEJSCOWO¦CI WIS£A, nr sprawy 21/2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 21-10-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
06-10-2009 ¦wiadczenie us³ug transportowych przy przewozie ¿u¿la transportem samochodowym z terenu Energetyki Cieszyñskiej na place magazynowe wskazane przez Zamawiaj±cego do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010, nr sprawy 19/2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 21-09-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
08-10-2009 Poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego na drodze 2645 S gr. Pañstwa - Marklowice - Zebrzydowice w Zebrzydowicach poprzez rozebranie krawê¿ników zabudowanych w uk³adzie co drugi Nr sprawy 18/2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 18-09-2009

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >