Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
12-08-2009 ZamĂłwienie dodatkowe, nr sprawy 17/2009 do zamĂłwienia podstawowego oznaczonego jako nr sprawy 10/2007 ZamĂłwienie z wolnej rĂŞki
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 02-09-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
07-09-2009 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU KALEMBIANKA W RAMACH ZADANIA PRZEBUDOWA UL. FRYSZTACKIEJ W CIESZYNIE OD KM 1 + 609 ( WIADUKT W/C UL. GRANICZNEJ ) DO KM 2 + 431, nr sprawy 16/2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 14-08-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
08-09-2009 WYKONANIE REMONTÓW CZ¡STKOWYCH NAWIERZCHNI W CIAGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Nr 941, 942, 943 ; 937, 938, nr sprawy 15/2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 11-08-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
29-07-2009 Wykonanie zamówienia uzupe³niaj±cego do zamówienia podstawowego w zakresie remontów odcinków dróg powiatowych z podzia³em na zadania, nr sprawy 14/2009 Zamówienie z wolnej rêki
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 29-07-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
05-08-2009 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM W ILO¦CI OD 3.500 DO 4.300 TON DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2009/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 27-07-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
28-07-2009 Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego w ci±gu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Cieszyñskiego w roku 2009, nr sprawy 12/2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-07-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
29-06-2009 REMONT DROGI POWIATOWEJ 2621 S KOĂ‘CZYCE – HAÂŻLACH – ZAMARSKI – CIESZYN W ZAMARSKACH NA ODCINKU OKOÂŁO 610 M Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 02-06-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
25-06-2009 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2627 S KACZYCE DLN - KOÑCZYCE MA£E - PRUCHNA - DROGOMY¦L - CHYBIE W KOÑCZYCACH MA£YCH NA D£UGO¦CI 1.600 M Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 01-06-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
23-06-2009 Wykonanie remontu nawierzchni odcinkĂłw drĂłg powiatowych z podziaÂłem na zadania:1,2,3,4,5,6 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 01-06-2009

Termin składania ofert Nazwa Warto¶ć Typ postępowania
09-06-2009 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dêbowiec – Ochaby – Kiczyce na odcinku od skrzy¿owania z drog± gminn± (by³± DK1) do skrzy¿owania z ul. Pasieki w Gumnej. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 29-05-2009

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >