Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
16-06-2009 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU OKULAROWEGO NA RZECE KNAJKA W KM 19+430 W MIEJSCOWOÂŚCI OGRODZONA W CIÂĄGU DROGI POWIATOWEJ 2614 S SKOCZÓW – KISIELÓW - OGRODZONA Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 25-05-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
27-05-2009 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dêbowiec - Ochaby - Kiczyce na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ (by³¹ DK1) do skrzy¿owania z ul. Pasieki w Gumnej Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 18-05-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
08-06-2009 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania dróg robót zwi¹zanych ze œcinaniem zawy¿onych poboczy w ci¹gu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyùskiego w roku 2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 11-05-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
03-06-2009 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania dróg robót zwi¹zanych z renowacj¹ i wykonaniem nowych rowów w ci¹gu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Cieszyùskiego w roku 2009 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 11-05-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-03-2009 Przebudowa drogi powiatowej 2642 S - ciÂąg ulic CieszyĂąskiej, Objazdowej, Bielskiej w Skoczowie na odcinku od ul. Mickiewicza do MiĂŞdzyÂświecia ( ul. CieszyĂąska o dÂł. 1.500 mb) Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 27-02-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
05-02-2009 WYKONANIE W LATACH 2009 / 2010 REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAÂŁEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 1 - dr. woj. 941 odc. SkoczĂłw – WisÂła i 942 Szczyrk - WisÂła ZADANIE NR 2 – dr. woj. 941 odc. WisÂła – Istebna – Jaworzynka i 943 gr. paĂą. - KoniakĂłw ZADANIE NR 3 – dr. woj. 937 JastrzĂŞbie ZdrĂłj – HaÂżlach i 938 PawÂłowice - Cieszyn Przetarg nieograniczomy
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-01-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
03-02-2009 WYKONANIE W LATACH 2009/2010 REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAÂŁEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 1 – GMINA :DÊBOWIEC, HAÂŻLACH, ZEBRZYDOWICE ZADANIE NR 2 - GMINA: SKOCZÓW, CHYBIE, STRUMIEÑ ZADANIE NR 3 - GMINA: BRENNA, GOLESZÓW, ISTEBNA Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-01-2009

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-01-2009 Przebudowa mostu w Ustroniu Dobce w ciÂągu dr. pow. 2655 S - ul. ÂŚlepa Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 19-12-2008

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
01-12-2008 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO NAD RZEKÂĄ WISÂŁÂĄ W CIÂĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2642 S UL. BIELSKA W SKOCZOWIE Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 21-11-2008

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
28-10-2008 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2619 S CIESZYN – GUMNA- DÊBOWIEC - OCHABY - KICZYCE Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 21-10-2008

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >