Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
05-06-2008 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2008r. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-05-2008

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
03-06-2008 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z renowacją i wykonaniem nowych rowów w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2008r Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-05-2008

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
07-04-2008 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2606 S GOLESZÓW – HERMANICE NA ODCINKU OKOŁO 1,2 KM Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 20-03-2008

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
31-10-2007 WYMIANA OZNAKOWANIA PIONOWEGO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH 937; 938; 941 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 11-10-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
22-10-2007 Zabudowa odcinka cieku w ciągu dr. pow. 2613 S Międzyświeć Goleszów przy ul. Wolności w Goleszowie Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 01-10-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
18-09-2007 Remont nawierzchni w ciągu dr. woj. 938 na odcinku Hażlach Pomnik – Hażlach Fukała w km 17 + 288 – 18 + 018 dł 730 mb Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 27-08-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-08-2007 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM W ILOŚCI 1200 TON DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2007/2008 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 13-08-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
18-07-2007 Remont drogi powiatowej 2674 S Wisła Czarne – Szarcula – Kubalonka ul. Zameczek na odcinku około 2,2 km Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 25-06-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-06-2007 Remont nawierzchni odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania : Zadanie nr 1 – droga powiatowa 2627 S Kończyce Dln. – Kończyce Małe – Pruchna – Drogomyśl – Chybie od km 16 + 114 do km 17+ 615 - dł. 1.501 mb. Zadanie nr 2 – droga powiatowa 2629 S Golasowice – Pielgrzymowice – Rychułd – Pruchna od km 2 + 562 do km 2+ 950 - dł. 388 mb. Zadanie nr 3 – droga powiatowa 2614 S Skoczów – Kisielów – Ogrodzona od km 7 + 931 do km 8+ 409 - dł. 478 mb. Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 28-05-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-06-2007 Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich w roku 2007 Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 14-05-2007

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >