Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
02-09-2008 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilo¬∂ci 1200 ton do zimowego utrzymania dr√≥g powiatowych i wojew√≥dzkich w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie Powiatu Cieszy√Īskiego. Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 22-08-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
25-08-2008 Remont nawierzchni drogi wojew√≥dzkiej 943 na odcinku od km 0 + 103 do km 3 + 053 d¬≥. 2.854 mb z wy¬≥¬Īczeniem skrzy¬Ņowania Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 28-07-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
05-08-2008 REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2628 S KO√ĎCZYCE MA¬£E – ZEBRZYDOWICE ( ul. Zagrodowa ; ul. Graniczna ) Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 04-07-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
24-07-2008 Przebudowa przepustu okularowego na potoku Kisiel√≥wka w ci¬Īgu dr. pow. 2613 S Mi√™dzy¬∂wie√¶ - Golesz√≥w w Godziszowie Przetarg niograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 01-07-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
21-07-2008 WYMIANA OZNAKOWANIA PIONOWEGO W CI¬°GU DR√ďG WOJEW√ďDZKICH 941; 942; 943 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 27-06-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
30-07-2008 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DR√ďG POWIATOWYCH I WOJEW√ďDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2008/2009 ORAZ 2009/2010 NA TERENIE DZIA¬£ANIA POWIATOWEGO ZARZ¬°DU DR√ďG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 17-06-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
12-06-2008 Remont nawierzchni odcink√≥w dr√≥g powiatowych z podzia¬≥em na zadania: Zadanie nr 1 - droga powiatowa 2622 S Droga przez wie¬∂ Ha¬Ņlach na odcinku Ha¬Ņlach Pomnik - Ha¬Ņlach D√™by - od km 0+000 do km 1+ 0121, Zadanie nr 2 - droga powiatowa 2613 S Mi√™dzy¬∂wie√¶ - Golesz√≥w od km 5+349 do km 5+556, Zadanie nr 3 - droga powiatowa 2601 S G√≥rki Wielkie - G√≥rki Na¬≥√™¬Ņe od km 0+0000 do km 0+ 686, Zadanie nr 4 - droga powiatowa 2612 S Droga przez wie¬∂ Cisownica od km 0+000 do km 0+0923 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 20-05-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
05-06-2008 Wykonanie w ramach bie¬Ņ¬Īcego utrzymania dr√≥g – rob√≥t zwi¬Īzanych ze ¬∂cinaniem zawy¬Ņonych poboczy w ci¬Īgu dr√≥g powiatowych i wojew√≥dzkich na terenie powiatu cieszy√Īskiego w roku 2008r. Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 09-05-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
03-06-2008 Wykonanie w ramach bie¬Ņ¬Īcego utrzymania dr√≥g – rob√≥t zwi¬Īzanych z renowacj¬Ī i wykonaniem nowych row√≥w w ci¬Īgu dr√≥g powiatowych i wojew√≥dzkich na terenie powiatu cieszy√Īskiego w roku 2008r Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 09-05-2008

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
07-04-2008 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2606 S GOLESZ√ďW – HERMANICE NA ODCINKU OKO¬£O 1,2 KM Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 20-03-2008

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >