Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
07-05-2007 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2602 S UL. GÓRECKA W SKOCZOWIE NA ODCINKU OKOŁO 2,5 KM” Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 23-04-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-04-2007 USUWANIE DRZEW MIĘKKICH I TWARDYCH, CIĘCIE SANITARNE ORAZ USUWANIE KRZEWÓW I ZAGAJNIKÓW W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 05-04-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
24-04-2007 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z renowacją i wykonaniem nowych rowów w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2007r. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 26-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-04-2007 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2007r. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg niograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 26-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2007 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – usługi związanej z koszeniem trawy na poboczach dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2007 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 26-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
27-03-2007 Remont mostu i kładki dla pieszych nad rzeką Młynówką w Ustroniu - Nr proc. 3/2007 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 14-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-04-2007 Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi S1 – etap II „Przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie” Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-02-2007 Wykonanie i dostawa nowych znaków drogowych pionowych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i wojewódzkie w 2007r na terenie Powiatu Cieszyńskiego do Służby Drogowej w Cieszynie ul. Kościelna 16 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-02-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
06-02-2007 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2007 i 2008 remontów nawierzchni dróg wojewódzkich Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 05-01-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
06-02-2007 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2007 i 2008 remontów nawierzchni dróg powiatowych Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 05-01-2007

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >