Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
06-12-2006 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z remontem, wymianą i ustawieniem poręczy energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 27-11-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-10-2006 Modernizacja drogi wojewódzkiej DW 938 na odcinku 21 + 000 - 21 + 840 - ul. Katowicka - Nr proc. 32/2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): w dniu 11-10-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-10-2006 WYMIANA OZNAKOWANIA PIONOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 941 ( ODCINEK OD WĘZŁA HARBUTOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ CIESZYN – USTROŃ ) Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 10-10-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-10-2006 PIELEGNACJĘ DRZEW, ORAZ USUWANIE KRZEWÓW I ZAGAJNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 10-10-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-10-2006 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ PUŃCÓWKA W CIĄGU UL. ALEJA ŁYSKA W CIESZYNIE" Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-10-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-10-2006 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2638 S SKOCZÓW – LANDEK W PIERŚĆCU NA ODCINKU OKOŁO 3,5 KM ” Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 29-09-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-09-2006 Remont nawierzchni w ciagu drogi powiatowej S-2613 Międzyświeć - Goleszów na odcinku 400 mb w Goleszowie od km 5 + 766 - 6 + 166 - Nr proc. 31/2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): w dniu 14-09-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-09-2006 Remont Kanalizacji Fi 300 mm w Wiśle Centrum nr procedury 30/2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): w dniu 12-09-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
02-10-2006 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych S 2602 Skoczów Brenna z drogą S 2600 Grodziec-Górki w Górkach Wielkich Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 01-09-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-09-2006 ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻUŻLA Z TERENU ENERGETYKI CIESZYŃSKIEJ NA PLACE MAGAZYNOWE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 28-08-2006

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >