Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-04-2007 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg – robĂłt zwiÂązanych ze Âścinaniem zawyÂżonych poboczy w ciÂągu drĂłg powiatowych i wojewĂłdzkich na terenie powiatu cieszyĂąskiego w roku 2007r. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg niograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 26-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2007 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg – usÂługi zwiÂązanej z koszeniem trawy na poboczach drĂłg powiatowych i wojewĂłdzkich na terenie powiatu cieszyĂąskiego w roku 2007 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 26-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
27-03-2007 Remont mostu i kÂładki dla pieszych nad rzekÂą MÂłynĂłwkÂą w Ustroniu - Nr proc. 3/2007 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 14-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-04-2007 Przystosowanie ukÂładu komunikacyjnego na terenie gminy SkoczĂłw do sytuacji powstaÂłej po wybudowaniu drogi S1 – etap II „Przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie” Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-03-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-02-2007 Wykonanie i dostawa nowych znakĂłw drogowych pionowych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i wojewĂłdzkie w 2007r na terenie Powiatu CieszyĂąskiego do SÂłuÂżby Drogowej w Cieszynie ul. KoÂścielna 16 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-02-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
06-02-2007 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg w latach 2007 i 2008 remontĂłw nawierzchni drĂłg wojewĂłdzkich Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 05-01-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
06-02-2007 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg w latach 2007 i 2008 remontĂłw nawierzchni drĂłg powiatowych Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 05-01-2007

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
06-12-2006 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg – robĂłt zwiÂązanych z remontem, wymianÂą i ustawieniem porĂŞczy energochÂłonnych w ciÂągu drĂłg wojewĂłdzkich na terenie powiatu cieszyĂąskiego w roku 2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 27-11-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-10-2006 Modernizacja drogi wojewĂłdzkiej DW 938 na odcinku 21 + 000 - 21 + 840 - ul. Katowicka - Nr proc. 32/2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): w dniu 11-10-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-10-2006 WYMIANA OZNAKOWANIA PIONOWEGO W CIÂĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 941 ( ODCINEK OD WÊZÂŁA HARBUTOWICE DO SKRZYÂŻOWANIA Z DROGÂĄ POWIATOWÂĄ CIESZYN – USTROÑ ) Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 10-10-2006

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >