Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-08-2006 Naprawa uszkodzonych skarp, poboczy i rowĂłw przy drodze S-2616 Kaczyce Dolne-KoĂączyce Wielkie-SkoczĂłw Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): w dniu 08-08-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
24-08-2006 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM W ILOÂŚCI 2000 TON DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007 Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 04-08-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-08-2006 Remont mostu i kÂładki dla pieszych nad rzekÂą MÂłynĂłwkÂą w Ustroniu - Nr proc. 21/2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 02-08-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
15-09-2006 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007 ORAZ 2007/2008 NA TERENIE DZIAÂŁANIA POWIATOWEGO ZARZÂĄDU DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 01-08-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-07-2006 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg remontĂłw czÂąstkowych nawierzchni w ciÂągu drĂłg powiatowych i wojewĂłdzkich na terenie Powiatu CieszyĂąskiego z podziaÂłem na zadania : Zadanie Nr 1 : remont czÂąstkowy nawierzchni drĂłg powiatowych Zadanie Nr 2 : remont czÂąstkowy nawierzchni drĂłg wojewĂłdzkich Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-07-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-07-2006 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg – robĂłt zwiÂązanych z renowacjÂą i wykonaniem nowych rowĂłw w ciÂągu drĂłg powiatowych i wojewĂłdzkich na terenie powiatu cieszyĂąskiego w roku 2006r Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-07-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-07-2006 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg – robĂłt zwiÂązanych z remontem, wymianÂą i ustawieniem porĂŞczy energochÂłonnych w ciÂągu drĂłg wojewĂłdzkich na terenie powiatu cieszyĂąskiego w roku 2006 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 07-07-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-07-2006 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania drĂłg – robĂłt zwiÂązanych ze Âścinaniem zawyÂżonych poboczy w ciÂągu drĂłg powiatowych i wojewĂłdzkich na terenie powiatu cieszyĂąskiego w roku 2006r Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 07-07-2006

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
24-07-2006 Remont drogi powiatowej S 2631 JarzÂąbkowice – ZbytkĂłw w miejscowoÂści ZbytkĂłw na dÂł. 597,00 m oraz S 2627 KoĂączyce Dln. KoĂączyce MaÂłe – Pruchna – DrogomyÂśl – Chybie w miejscowoÂści Mnich na dÂł. 1.192,00 m Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-07-2006

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >