Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
20-10-2015 Kompleksowym zimowym utrzymaniu dr├│g powiatowych oraz ci┬▒g├│w pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz┬▒dzanych przez Powiatowy Zarz┬▒d Dr├│g Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy├▒skiego, w sezonach zimowych 2015/2016 i 2016/2017, z podzia┬│em na zadania: Zadanie 1 – Gmina Chybie, D├¬bowiec, Golesz├│w, Ha┬┐lach, Strumie├▒, Zebrzydowice oraz ul. Gwido – Langera w Cieszynie, Zadanie 2 – Gmina Istebna, Zadanie 3 – Gmina i Miasto Skocz├│w, Zadanie 4 – Gmina Brenna Nr sprawy 7/2015 Powy┐ej kwoty okreÂlonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 16-09-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
27-07-2015 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ci┬▒gu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolno┬Âci do skrzy┬┐owania ulic Wy┬┐sza Brama - Bielska - G├│rna w Cieszynie oraz pe┬│nienie nadzoru autorskiego. NR SPRAWY 6/2015 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 16-07-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
09-06-2015 Remont dr├│g powiatowych z podzia┬│em na zadania - Etap II: Remont drogi powiatowej 2617 S D├¬bowiec - Mi├¬dzy┬Âwie├Ž (ul. Iskrzyczy├▒ska w Mi├¬dzy┬Âwieciu - Wilamowicach) na odcinku ok. 0,65km. NR SPRAWY 5/2015 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 25-05-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
25-05-2015 Wykonanie w ramach bie┬┐┬▒cego utrzymania dr├│g - rob├│t zwi┬▒zanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym dr├│g powiatowych na terenie Powiatu Cieszy├▒skiego w 2015r; Nr 4/2015 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 08-05-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
14-05-2015 WYKONANIE W RAMACH BIE┬»┬íCEGO UTRZYMANIA DR├ôG - ROB├ôT ZWI┬íZANYCH Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM NAWIERZCHNI ODCINK├ôW DR├ôG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CIESZY├ĹSKIEGO W 2015R, Nr 3/2015 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 29-04-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
16-04-2015 Remont dr├│g powiatowych z podzia┬│em na zadania - Etap I: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna - Le┬Ânica (ul. Le┬Ânica w Brennej) na odcinku ok. 0,6km Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2639 S Zaborze - Pier┬Âciec (ul. Czere┬Âniowa w Zaborzu) na odcinku ok. 0,5km Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2621 S Ko├▒czyce - Ha┬┐lach - Zamarski - Cieszyn (ul. Karnowiec w Ha┬┐lachu) na odcinku ok. 0,9km Zadanie 4: Remont drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice (ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach) na odcinku ok. 1 km, Nr 2/2015. Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 01-04-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
16-02-2015 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cz±stkowych nawierzchni dróg powiatowych w latach 2015/2016, z podzia³em na zadania: Zadanie nr 1: Gminy: Dêbowiec, Ha¿lach, Zebrzydowice, Zadanie nr 2: Gminy: Chybie, Skoczów, Strumieñ, Zadanie nr 3: Gminy: Brenna, Goleszów, Istebna, Zadanie nr 4: Miasto Skoczów, Nr sprawy 1/2015. Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 30-01-2015

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
15-10-2014 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilo┬Âci 1000 ton do zimowego utrzymania dr├│g powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie powiatu cieszy├▒skiego. Nr sprawy 9/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 07-10-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
08-10-2014 Kompleksowe zimowe utrzymanie dr├│g powiatowych oraz ci┬▒g├│w pieszych wraz ze schodami przy drogachpowiatowych zarz┬▒dzanych przez Powiatowy Zarz┬▒d Dr├│g Publicznych w Cieszynie na terenie PowiatuCieszy├▒skiego, w sezonie zimowym 2014/2015, z podzia┬│em na zadania: Zadanie 1 – Gmina Chybie,D├¬bowiec, Golesz├│w, Ha┬┐lach, Strumie├▒, Zebrzydowice oraz ul. Gwido – Langera w Cieszynie, Zadanie 2 –Gmina Istebna, Zadanie 3 – Gmina i Miasto Skocz├│w, Zadanie 4 – Gmina Brenna.Nr sprawy 8/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 08-09-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
08-07-2014 Wykonanie w ramach bie┬┐┬▒cego utrzymania dr├│g - rob├│t zwi┬▒zanych z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni odcink├│w dr├│g powiatowych na terenie Powiatu Cieszy├▒skiego w 2014r, Nr sprawy 7/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 24-06-2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >