Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
05-06-2014 Remont dróg powiatowych z podzia³em na zadania - Etap III: Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dêbowiec - Ochaby - Kiczyce (w miejsc. Gumna) na odcinku ok. 0,7 km,Nr sprawy 6/2014. Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 22-05-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
05-05-2014 Remont dr├│g powiatowych z podzia┬│em na zadania - Etap II: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2607 S Cieszyn - Ustro├▒ (ul. Cieszy├▒ska w Ba┬┐anowicach) na odcinku ok. 0,8 km Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2641 S (ul. Dolny B├│r w Skoczowie) na odcinku ok. 0,8km Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2600 S Grodziec - G├│rki (ul. Bielska w G├│rkach Wielkich) na odcinku ok. 0,3km, NR SPRAWY 5/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 17-04-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
24-04-2014 Remont dr├│g powiatowych z podzia┬│em na zadania - Etap I:Zad.1: Remont dr.pow. 2633 S Strumie├▒-Landek-Jasienica (ul. Bielska w Chybiu) oraz remont dr. pow. 2627 S Kaczyce Dln.-Ko├▒czyce M.- Pruchna -Drogomy┬Âl -Chybie (ul. Cieszy├▒ska w Chybiu); Zad.2: Remont dr. pow.2631 S Jarz┬▒bkowice -Zbytk├│w (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie); Zad.3: Remont dr.pow. 2616 S Kaczyce Dln.- Ko├▒czyce W.-D├¬bowiec-Skocz├│w (ul. Ks. Kukli w Ko├▒czycach Wielkich);Zad.4: Remont dr.pow.2627 S Kaczyce Dln.- Ko├▒czyce M.-Pruchna-Drogomy┬Âl-Chybie (ul.Korczaka w Ko├▒czycach Ma┬│ych; Nr sprawy 4/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 10-04-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
02-04-2014 Wykonanie w ramach bie┬┐┬▒cego utrzymania dr├│g - rob├│t zwi┬▒zanych z oczyszczeniem row├│w i ┬Âcink┬▒ poboczy w ci┬▒gu dr├│g powiatowych na terenie Powiatu Cieszy├▒skiego w roku 2014r, Nr sprawy 3/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 18-03-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
24-03-2014 Przedmiotem zamówienia jest us³uga polegaj±ca na wycince, pielêgnacji, frezowaniu pni drzew, wycinka krzewów i zagajników, rosn±cych w pasie drogowym, w ci±gu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyñskiego w roku 2014, Nr sprawy 2/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 17-03-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
25-03-2014 Wykonanie remont├│w cz┬▒stkowych nawierzchni dr├│g powiatowych na terenie Miasta Skocz├│w w 2014r. Nr sprawy 1/2014 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 11-03-2014

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
30-12-2013 BEZGOT├ôWKOWY ZAKUP PALIW DO POJAZD├ôW I SPRZ├ŐTU POWIATOWEGO ZARZ┬íDU DR├ôG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE W 2014R, Nr sprawy 10.2013. Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 17-12-2013

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
23-10-2013 Kompleksowe zimowe utrzymanie dr├│g powiatowych o ┬│┬▒cznej d┬│ugo┬Âci 43,84 km oraz ci┬▒g├│w pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych o ┬│┬▒cznej d┬│ugo┬Âci 12,98 km zarz┬▒dzanych przez Powiatowy Zarz┬▒d Dr├│g Publicznych w Cieszynie na terenie gminy Skocz├│w, sezon 2013/2014, Nr sprawy 9/2013. Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 16-10-2013

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
18-09-2013 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilo┬Âci 1000 ton do zimowego utrzymania dr├│g powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie powiatu cieszy├▒skiego, nr sprawy 8/2013 Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 10-09-2013

Termin sk│adania ofert Nazwa WartoŠ Typ postŕpowania
25-06-2013 Remont dróg powiatowych z podzia³em na zadania: Zad. 1:Remont drogi pow. 2601 S Górki-Na³ê¿e (ul. Szpotawicka w Górkach Wielkich) na odc.ok. 0,6km Zad. 2:Remont drogi pow.2633 S Strumieñ- Landek-Jasienica (ul.Bielska w Chybiu) na odc.ok. 0,57km Zad. 3:Remont drogi pow.2619 S Cieszyn-Gumna-Dêbowiec-Ochaby-Kiczyce (ul. Ochabska w Kiczycach) na odc.ok. 0,9km Zad.4:Remont drogi pow.2633 S Strumieñ-Landek-Jasienica (ul. Bielska w Zab³ociu) na odc.ok. 0,2km Zad.5:Remont drogi pow.2624 S gr. Pañstwa-Kaczyce-Pogwizdów- Cieszyn (ul. Sobieskiego) na odc.ok. 0,7 km.Nr sprawy 7/2013. Przetarg nieograniczony
Og│oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda│(a): Ewa Duda w dniu 11-06-2013

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >