Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
24-05-2011 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z odtworzeniem rowów w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2011r., nr sprawy 8/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-05-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
18-05-2011 Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap I: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce w Kiczycach na odcinku 1,1 km. Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce D. - Kończyce M. - Pruchna - Drogomyśl (ul. Zebrzydowicka w Pruchnej) na odc. ok. 1,2 km. Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2642 S Międzyświeć - Skoczów - Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie, nr sprawy 7/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 04-05-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-04-2011 LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI 2616 S KACZYCE DOLNE - KOŃCZYCE WIELKIE - DĘBOWIEC - SKOCZÓW, W DĘBOWCU KM 9+760. ZADANIE 2: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI 2619 S CIESZYN - GUMNA - DĘBOWIEC - OCHABY - KICZYCE, W DĘBOWCU KM 14+070, nr sprawy 6/2011. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 31-03-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-03-2011 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 941 odc. Wisła - Istebna - Jaworzynka i Nr 943 gr. pań. - Koniaków w latach 2011 / 2012, nr sprawy 5/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 07-03-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-03-2011 Wykonanie usług geodezyjnych w roku 2011 z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Gminie Istebna, obręb Istebna wraz z utrwaleniem na gruncie punktów granicznych nieruchomości Zadanie Nr 2 - wykonanie usług geodezyjnych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, nr sprawy 4/2011. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 03-03-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
28-02-2011 Wykonanie w latach 2011 / 2012 remontów nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na zadania: ZADANIE NR 1 - dr. woj. 941 odc. Skoczów - Wisła i 942 Szczyrk - Wisła ZADANIE NR 2 - dr. woj. 941 odc. Wisła - Istebna - Jaworzynka i 943 gr. pań. - Koniaków ZADANIE NR 3 - dr. woj. 937 Jastrzębie Zdrój - Hażlach i 938 Pawłowice - Cieszyn nr sprawy 3/2011. Przetarg nioegraniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 11-02-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-02-2011 Wykonanie w latach 2011/2012 remontu nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice Zadanie Nr 2 - Gmina: Skoczów, Chybie, Strumień Zadanie Nr 3 - Gmina: Brenna, Goleszów, Istebna , nr sprawy 2/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-02-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
24-01-2011 Wycinka, pielęgnacja, frezowanie pni drzew, wycinka krzewów i zagajników, rosnących w pasie drogowym, w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2011, nr sprawy 1/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 17-01-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
22-12-2010 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2636 S W M. ZABŁOCIE, NA ODCINKU OK. 1,2 KM, nr sprawy 20/2010. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 14-12-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-12-2010 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH TJ. PRZEŁOŻENIA GAZOCIĄGU ORAZ WYKONANIE NADBUDOWY PŁYTY USTROJU NOŚNEGO CELEM KOREKTY NIWELETY MOSTU JAKO ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN. PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ BRENNICA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2600 S GRODZIEC - GÓRKI W GÓRKACH WIELKICH OBJĘTEGO UMOWĄ NR PZDP/39/2010 Z DNIA 27.05.2010R, NR SPRAWY 21/2010 Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 13-12-2010

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >