Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-10-2010 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH Z ZAKRESU ROBÓT DROGOWYCH, SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ JAKO ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN. PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ UL. FRYSZTACKIEJ W CIESZYNIE NA ODCINKU 1 + 609 DO KM 2 + 431 OBJĘTEGO UMOWĄ NR PZDP/14/2010 Z DNIA 25.03.2010R, nr sprawy 19/2010 Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 22-10-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
27-09-2010 Świadczenie usług transportowych przy przewozie żużla transportem samochodowym z terenu Energetyki Cieszyńskiej na place magazynowe wskazane przez Zamawiającego do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2010/2011, nr sprawy 18/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 17-09-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
15-09-2010 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM W ILOŚCI OD 3.700 DO 3.900 TON DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO, NR SPRAWY 17/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 07-09-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
01-09-2010 Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych z podziałem na zadania, nr sprawy 16/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-08-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-09-2010 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 20010/2011 ORAZ 2011/2012 NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE, nr sprawy 15/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 11-08-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-07-2010 Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap III: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 2616 S Kaczyce Dln. - Kończyce W - Dębowiec - Skoczów na odcinku 1,1km w Kończycach Wielkich Zadanie 2: Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce na odcinku 0,34 km w Ochabach Zadanie 3: Remont drogi powiatowej nr 2638 S Skoczów - Landek na odcinku 1,1 km w Pierśćcu, nr sprawy 14/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 09-07-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-07-2010 WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W ROKU 2010, nr sprawy 13/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 29-06-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
05-07-2010 Remont dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 2603 S Brenna - Leśnica na odcinku 0,9 km Zadanie 2: Remont drogi powiatowej nr 2604 S Nierodzim - Brenna na odcinku 0,86 km Zadanie 3: Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce na odcinku 0,8 km w Dębowcu, nr sprawy 12/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 18-06-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-06-2010 Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 2607 S Cieszyn - Ustroń w Bażanowicach na odcinku 1,64 km Zadanie 2: Remont drogi powiatowej nr 2612 S Cisownica przez wieś na odcinku 1,65 km Zadanie 3: Remont drogi powiatowej nr 2614 S Skoczów - Kisielów - Ogrodzona na odcinku 0,72 km Zadanie 4: Remont drogi powiatowej nr 2639 S Zaborze - Pierściec ul. Czereśniowa na odcinku 0,6 km, nr sprawy 10/2010 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 26-05-2010

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-05-2010 Zabezpieczenie osuwiska powstałego na skutek ulewnych deszczy (w czasie alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Cieszyna i całego powiatu cieszyńskiego). Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 24-05-2010

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >