Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
21-03-2011 Remont cz¬Īstkowy nawierzchni dr√≥g wojew√≥dzkich Nr 941 odc. Wis¬≥a - Istebna - Jaworzynka i Nr 943 gr. pa√Ī. - Koniak√≥w w latach 2011 / 2012, nr sprawy 5/2011 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 07-03-2011

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
10-03-2011 Wykonanie us¬≥ug geodezyjnych w roku 2011 z podzia¬≥em na zadania: Zadanie Nr 1 - wykonanie podzia¬≥√≥w geodezyjnych nieruchomo¬∂ci po¬≥o¬Ņonych w Gminie Istebna, obr√™b Istebna wraz z utrwaleniem na gruncie punkt√≥w granicznych nieruchomo¬∂ci Zadanie Nr 2 - wykonanie us¬≥ug geodezyjnych na terenie Powiatu Cieszy√Īskiego, nr sprawy 4/2011. Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 03-03-2011

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
28-02-2011 Wykonanie w latach 2011 / 2012 remont√≥w nawierzchni dr√≥g wojew√≥dzkich z podzia¬≥em na zadania: ZADANIE NR 1 - dr. woj. 941 odc. Skocz√≥w - Wis¬≥a i 942 Szczyrk - Wis¬≥a ZADANIE NR 2 - dr. woj. 941 odc. Wis¬≥a - Istebna - Jaworzynka i 943 gr. pa√Ī. - Koniak√≥w ZADANIE NR 3 - dr. woj. 937 Jastrz√™bie Zdr√≥j - Ha¬Ņlach i 938 Paw¬≥owice - Cieszyn nr sprawy 3/2011. Przetarg nioegraniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 11-02-2011

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
23-02-2011 Wykonanie w latach 2011/2012 remontu nawierzchni dr√≥g powiatowych z podzia¬≥em na zadania: Zadanie Nr 1 - Gmina: D√™bowiec, Ha¬Ņlach, Zebrzydowice Zadanie Nr 2 - Gmina: Skocz√≥w, Chybie, Strumie√Ī Zadanie Nr 3 - Gmina: Brenna, Golesz√≥w, Istebna , nr sprawy 2/2011 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 09-02-2011

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
24-01-2011 Wycinka, piel√™gnacja, frezowanie pni drzew, wycinka krzew√≥w i zagajnik√≥w, rosn¬Īcych w pasie drogowym, w ci¬Īgu dr√≥g powiatowych i wojew√≥dzkich na terenie powiatu cieszy√Īskiego w roku 2011, nr sprawy 1/2011 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 17-01-2011

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
22-12-2010 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2636 S W M. ZAB£OCIE, NA ODCINKU OK. 1,2 KM, nr sprawy 20/2010. Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 14-12-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
13-12-2010 WYKONANIE ROB√ďT DODATKOWYCH TJ. PRZE¬£O¬ĮENIA GAZOCI¬°GU ORAZ WYKONANIE NADBUDOWY P¬£YTY USTROJU NO¬¶NEGO CELEM KOREKTY NIWELETY MOSTU JAKO ZAM√ďWIENIE DODATKOWE DO ZAM√ďWIENIA PODSTAWOWEGO PN. PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEK¬° BRENNICA W CI¬°GU DROGI POWIATOWEJ NR 2600 S GRODZIEC - G√ďRKI W G√ďRKACH WIELKICH OBJ√äTEGO UMOW¬° NR PZDP/39/2010 Z DNIA 27.05.2010R, NR SPRAWY 21/2010 Zam√≥wienie z wolnej r√™ki
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 13-12-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
21-10-2010 WYKONANIE ROB√ďT DODATKOWYCH Z ZAKRESU ROB√ďT DROGOWYCH, SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ JAKO ZAM√ďWIENIE DODATKOWE DO ZAM√ďWIENIA PODSTAWOWEGO PN. PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ UL. FRYSZTACKIEJ W CIESZYNIE NA ODCINKU 1 + 609 DO KM 2 + 431 OBJ√äTEGO UMOW¬° NR PZDP/14/2010 Z DNIA 25.03.2010R, nr sprawy 19/2010 Zam√≥wienie z wolnej r√™ki
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 22-10-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
27-09-2010 ¬¶wiadczenie us¬≥ug transportowych przy przewozie ¬Ņu¬Ņla transportem samochodowym z terenu Energetyki Cieszy√Īskiej na place magazynowe wskazane przez Zamawiaj¬Īcego do zimowego utrzymania dr√≥g powiatowych i wojew√≥dzkich w sezonie zimowym 2010/2011, nr sprawy 18/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 17-09-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
15-09-2010 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM W ILO¬¶CI OD 3.700 DO 3.900 TON DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DR√ďG POWIATOWYCH I WOJEW√ďDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 NA TERENIE POWIATU CIESZY√ĎSKIEGO, NR SPRAWY 17/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 07-09-2010

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >