Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
01-09-2010 Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych z podzia³em na zadania, nr sprawy 16/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 12-08-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
20-09-2010 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DR√ďG POWIATOWYCH I WOJEW√ďDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 20010/2011 ORAZ 2011/2012 NA TERENIE DZIA¬£ANIA POWIATOWEGO ZARZ¬°DU DR√ďG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE, nr sprawy 15/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 11-08-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
26-07-2010 Remont dr√≥g powiatowych z podzia¬≥em na zadania - etap III: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 2616 S Kaczyce Dln. - Ko√Īczyce W - D√™bowiec - Skocz√≥w na odcinku 1,1km w Ko√Īczycach Wielkich Zadanie 2: Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn - Gumna - D√™bowiec - Ochaby - Kiczyce na odcinku 0,34 km w Ochabach Zadanie 3: Remont drogi powiatowej nr 2638 S Skocz√≥w - Landek na odcinku 1,1 km w Pier¬∂√¶cu, nr sprawy 14/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 09-07-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
14-07-2010 WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO W CI¬°GU DR√ďG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CIESZY√ĎSKIEGO W ROKU 2010, nr sprawy 13/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 29-06-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
05-07-2010 Remont dróg powiatowych z podzia³em na 3 zadania: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 2603 S Brenna - Le¶nica na odcinku 0,9 km Zadanie 2: Remont drogi powiatowej nr 2604 S Nierodzim - Brenna na odcinku 0,86 km Zadanie 3: Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn - Gumna - Dêbowiec - Ochaby - Kiczyce na odcinku 0,8 km w Dêbowcu, nr sprawy 12/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 18-06-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
14-06-2010 Remont dr√≥g powiatowych z podzia¬≥em na zadania: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 2607 S Cieszyn - Ustro√Ī w Ba¬Ņanowicach na odcinku 1,64 km Zadanie 2: Remont drogi powiatowej nr 2612 S Cisownica przez wie¬∂ na odcinku 1,65 km Zadanie 3: Remont drogi powiatowej nr 2614 S Skocz√≥w - Kisiel√≥w - Ogrodzona na odcinku 0,72 km Zadanie 4: Remont drogi powiatowej nr 2639 S Zaborze - Pier¬∂ciec ul. Czere¬∂niowa na odcinku 0,6 km, nr sprawy 10/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 26-05-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
21-05-2010 Zabezpieczenie osuwiska powsta¬≥ego na skutek ulewnych deszczy (w czasie alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Cieszyna i ca¬≥ego powiatu cieszy√Īskiego). Zam√≥wienie z wolnej r√™ki
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 24-05-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
07-06-2010 MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2627 S KACZYCE DLN - KO√ĎCZYCE MA¬£E - PRUCHNA - DROGOMY¬¶L - CHYBIE W KO√ĎCZYCACH MA¬£YCH NA ODCINKU OKO¬£O 1,0 KM, nr sprawy 9/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 21-05-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
05-05-2010 PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEK¬° BRENNICA W CI¬°GU DROGI POWIATOWEJ NR 2600 S GRODZIEC - G√ďRKI W G√ďRKACH WIELKICH, nr sprawy 8/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 19-04-2010

Termin sk≥adania ofert Nazwa Warto∂ś Typ postÍpowania
30-04-2010 KOSZENIE TRAW W PASIE DROGOWYM W CI¬°GU DR√ďG POWIATOWYCH I WOJEW√ďDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZY√ĎSKIEGO W ROKU 2010R, nr sprawy 7/2010 Przetarg nieograniczony
Og≥oszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Doda≥(a): Ewa Duda w dniu 09-04-2010

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >