Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-01-2022 Wykonanie w ramach biezacego utrzymania dróg robót zwiazanych z remontami czastkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2022 roku z podzialem na czesci Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu[9.2021].pdf Informacja o posiadanych srodkach[9.2021].pdf
Informacja z otwarcia ofert[9.2021].pdf
kosztorysy[9.2021].7z
lokalizacja odcinkow[9.2021].7z SST[9.2021].7z SWZ[9.2021].pdf zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[9.2021].docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[9.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[9.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[9.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego[9.2021].docx
zalacznik_nr_6_projekt_umowy[9.2021].pdf
odpowiedz na pytania[9.2021].pdf ZMODYFIKOWANY KOSZTORYS ZAD.NR 1 2022_1 [9.2021].doc OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 27-12-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
15-12-2021 Dostawa u?ywanego samochodu w zabudowie specjalistycznej WUKO dla Powiatowego Zarz?du Dróg Publicznych w Cieszynie Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[8.2021].pdf informacja o posiadanych srodkach [8.2021].pdf informacja z otwarcia ofert[8.2021].pdf
zawiadomienie o wyborze[8.2021].pdf
SWZ[8.2021].pdf
zalacznik nr 6 wzor umowy[8.2021].pdf zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[8.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[8.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[8.2021].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego[8.2021].docx zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[8.2021].docx
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 07-12-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-10-2021 Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszy?skiego wraz z dostarczeniem oprogramowania do jej prowadzenia oraz dost?pem do tych danych i mo?liwo?ci? edycji poprzez aplikacj? internetow? Poniżej progów unijnych ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Zaproszenie [26.2021].pdf 01 OPZ [26-2021].pdf
02 PROJEKT UMOWY [26.2021].pdf 03 FORMULARZ OFERTOWY [26.2021].doc 04 WYKAZ USLUG [26.2021].doc 05 Klauzula RODO [26.2021].pdf
Wybór oferenta [26-2021].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 11-10-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-10-2021 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z dostaw? na place magazynowe Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[7.2021].pdf informacja_o_posiadanych_srodkach[7.2021].pdf informacja z otwarcia ofert[7.2021].pdf
zawiadomienie o wyborze oferty[7.2021].pdf
SWZ[7.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[7.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[7.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[7.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[7.2021].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [7.2021].docx zalacznik_nr_6_projekt_umowy[7.2021].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 04-10-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-08-2021 Wykonanie w ramach biezacego utrzymania drog – robot zwiazanych z oczyszczeniem rowow i scinka poboczy w ciagu drog powiatowych na terenie Powiatu Cieszynskiego w 2021r. Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu [6.2021].pdf Informacja o posiadanych srodkach[6.2021].pdf informacja z otwarcia ofert[6.2021].pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_wraz_ze_streszczeniem_i_porownaniem _zlozonych_ofert[6.2021].pdf
SST_rowy [6.2021].pdf
SST_scinanie_poboczy [6.2021].pdf SWZ [6.2021].pdf zalacznik_nr_6_Umowa_projekt_1_rowy+?cinka poboczy [6.2021].pdf zalacznik_nr_7_kosztorys ofertowy [6.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [6.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [6.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu [6.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udost?pniaj?cego [6.2021].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udost?pniaj?cego [6.2021].docx
OK
Dodał(a): Micha? Bujok w dniu 27-07-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-08-2021 Wykonanie robot zw. z umocnieniem poboczy wraz z utrwaleniem emulsja asfaltowa z grysem w ciagu drog powiatowych na terenie Powiatu Cieszynskiego z podzialem na czesci. Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu  [5.2021].pdf informacja o posiadanych srodkach [5.2021].pdf informacja z otwarcia ofert [5.2021].pdf
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_wraz_ze_streszczeniem_i_porownaniem_zlozonych_ofert[5.2021].pdf uniewaznienie cz. II[5.2021].pdf
SWZ [5.2021].pdf
SST-umocnienie_poboczy_2021 [5.2021].pdf zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udost?pniaj?cego [5.2021].docx zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu [5.2021].docx Lokalizacja_odcinków-1 [5.2021].pdf
zalacznik_nr_6_umowa_projekt [5.2021].pdf zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [5.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [5.2021].doc zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udost?pniaj?cego [5.2021].docx
zalacznik_nr_7_kosztorysy_ofertowe [5.2021].zip zmiana SWZ [5.2021].pdf
OK
Dodał(a): Micha? Bujok w dniu 23-07-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
29-06-2021 Wykonanie us?ug geodezyjnych w 2021 roku nr sprawy 21/2021. Poniżej progów unijnych ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
SKMBT_36321062110560.pdf formularz ofertowy BIP2021-ponowne.doc
KOSZTORYS OFERTOWY ogólny-BIP-ponowne.doc
NOTATKA Z WYBORU OFERTY.pdf OK
Dodał(a): Micha? Bujok w dniu 21-06-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-06-2021 Wykonanie uslug geodezyjnych w 2021 roku nr sprawy 18/2021. Poniżej progów unijnych ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Zaproszenie do zlozenia oferty oraz wzor umowy[18.2021].pdf formularz ofertowy BIP2021[18.2021].doc
KOSZTORYS OFERTOWY ogolny-BIP[18.2021].doc
Notatka uniewaznienie [18.2021].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 28-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
08-06-2021 Remont dróg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy – Etap IV Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[4.2021].pdf informacja_o_posiadanych_srodkach_finansowych[4.2021].pdf
informacja_z_otwarcia_ofert[4.2021].pdf zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_wraz_ze_streszczeniem_ofert[42021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [4.2021].docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [4.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[4.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego [4.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [4.2021].docx
zalacznik_nr_6_projekty_umow_z_zalacznikami [4.2021].zip SWZ [4.2021].pdf DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP IV [4.2021].ZIP PRZEDMIAR ROBOT ETAP IV [4.2021].ZIP
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP IV [4.2021].ZIP zalacznik_nr_6_projekty_umow_z_zalacznikami [4.2021].zip zalacznik_nr_7_kosztorys_ofertowy [4.2021].ZIP
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 21-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
02-06-2021 Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiedzy torami PKP Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu [3.2021].pdf ogloszenie_o_zmianie[3.2021].pdf Informacja o posiadanych srodkach pienieznych[3.2021].pdf informacja z otwarcia ofert[3.2021].pdf
rozstrzygniecie wraz ze streszczeniem[3.2021].pdf
SWZ [3.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [3.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [3.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[3.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [3.2021].docx
zalacznik_nr_6_projekty_umow[3.2021].zip zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[3.2021].docx Zal. nr 8 do SWZ - DOKUMNETACJA TECHNICZNA [3.2021].zip Zal. nr 7 do SWZ - KOSZTORYS OFERTOWY [3.2021].xlsx
odpowiedzi_na_pytania_28.05.2021[3.2021].zip OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 14-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-05-2021 Remont dróg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy – Etap III Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu [2.2021].pdf informacja_o_posiadanych_srodkach [2.2021].pdf informacja z otwarcia ofert [2.2021].pdf zawiadomienie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_ofert[2.2021].pdf zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[2.2021].docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[2.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[2.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[2.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udost?pniajacego[2.2021].docx
SWZ [2.2021].pdf zalacznik_nr_6_projekty_umow[2.2021].zip DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP III [2021] [2.2021].ZIP KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP III [2021] [2.2021].ZIP
PRZEDMIARY ROBOT ETAP III [2021] [2.2021].ZIP SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP III [2021][2.2021].ZIP
odpowiedzi_na_pytania [2.2021].pdf zmodyfikowane projekty umow[2.2021].zip
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 05-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
28-04-2021 Remont dróg powiatowych w 2021r. z podzialem na etapy – Etap II Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[1.2021].pdf informacja z otwarcia ofert [1.2021].pdf informacja o posiadanych srodkach finansowych [1.2021].pdf Zawiadomienie o wyborze wraz ze streszczeniem i porownaniem ofert[1.2021].pdf SWZ [1.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [1.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [1,2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[1.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego [1.2021].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [1.2021].docx zalacznik_nr_6_projekty_umow[1.2021].zip SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP II [1.2021].ZIP PRZEDMIARY ROBOT ETAP II [1.2021].ZIP
KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP II [1.2021].ZIP DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP II [1.2021].ZIP
Odpowiedzi na pytania - 23.04.2021 [1.2021].pdf
modyfikacja_SWZ_19.04.2021[1.2021].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 13-04-2021

Odwiedzin:26531