Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
24-06-2022 Rozbiórka istniej?cego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wi?le Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu 5.2022.pdf zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania 5.2022.pdf Dokumentacja Projektowa 5.2022.zip
Kosztorys ofertowy 5.2022.zip Operat wodnoprawny 5.2022.zip Przedmiar robot 5.2022.zip SWZ 5.2022.pdf
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy 5.2022.doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu 5.2022.docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego 5.2022.docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego 5.2022.docx
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_art.117_ust .4_5.2022.docx zalacznik_nr_6_projekt_umowy_z_zalacznikami 5.2022.7z
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 09-06-2022

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
07-06-2022 Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiedzy posesjami nr 43 – 45 Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu 4.2022.pdf Informacja o posiadanych srodkach finansowych 4.2022.pdf Informacja z otwarcia ofert 4.2022.pdf
zawiadomienie o uniewaznienu postepowania 4.2022.pdf
1. projekt budowlano wykonawczy 4.2022.zip
2. Projekt docelowej organizacji ruchu 4.2022.zip 3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 4.2022.zip 4. STWIORB 4.2022.ZIP 5. Przedmiar robot 4.2022.zip
6. plan wyrebu plan nasadzen 4.2022.zip 7. Uzgodnienia branzowe 4.2022.zip 8. Dokumentacja geotechniczna 4.2022.zip SWZ 4.2022.pdf
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy 4.2022.doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu_4.2022.docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego 4.2022.docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego 4.2022.docx
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_art.117_ust .4_4.2022.docx zalacznik_nr_6_projekt_umowy_4.2022.7z
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 23-05-2022

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
01-04-2022 Remont drog powiatowych w 2022 roku – Etap III, nr sprawy 3.2022 Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu[3.2022].pdf Informacja o posiadanych srodkach finansowych[3.2022].pdf informacja z otwarcia III[3.2022].pdf zawiadomienie o wyborze oferty wraz ze streszczeniem i porownaniem ofert[3.2022].pdf SWZ[3.2022].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[3.2022].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[3.2022].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[3.2022].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[3.2022].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego[3.2022].docx zalacznik_nr_6_projekty_umow_z_zalacznikami_Etap III[3.2022].7z zalacznik_nr_7_kosztorysy_ofertowe[3.2022].7z zalacznik_nr_8_SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP III[3.2022].7z
zalacznik_nr_9_PRZEDMIARY ROBOT ETAP III[3.2022].7z zalacznik_nr_10_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP III[3.2022].7z
odpowiedzi na pytania 28.03.2022[3.2022].pdf
modyfikacja_SWZ_18_03_2022[3.2022].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 17-03-2022

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
30-03-2022 Remont dróg powiatowych w 2022 roku – Etap II, nr sprawy 2.2022 Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[2.2022].pdf Informacja o posiadanych srodkach[2.2022].pdf Informacja z otwarcia ofert[2.2022].pdf zawiadomienie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_ofert[2.2022].pdf zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego[2.2022].docx
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[2.2022].docx zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[2.2022].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[2.2022].doc zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[2.2022].docx
SWZ[2.2022].pdf SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP II[2.2022].7z PRZEDMIARY ROBOT ETAP II[2.2022].7z projekty umow z zalacznikami[2.2022].7z
KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP II[2.2022].7z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP II[2.2022].7z
odpowiedz_na_pyt_18_03_2022[2.2022].pdf odpowiedzi_na_pytania_25_03_2022 [2.2022].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 15-03-2022

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
25-03-2022 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe akrylowe i grubowarstwowe chemoutwardzalne w ci?gu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszy?skiego w 2022r. Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[1.2022].pdf informacja z otwarcia ofert [1.2022].pdf zawiadomienie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_ofert[1.2022].pdf SWZ[1.2022].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[1.2022].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[1.2022].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[1.2022].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[1.2022].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego[1.2022].docx zalacznik_nr_6_projekt_umowy[1.2022].pdf zalacznik_nr_7_kosztorys_ofertowy[1.2022].doc SST_2022[1.2022].pdf
Informacja o posiadanych ?rodkach [1.2022].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 10-03-2022

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-02-2022 Wykonanie uslug geodezyjnych w 2022 roku nr sprawy 8/2022. Poniżej progów unijnych ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Wybor geodety 2022.pdf Notatka wybor oferty uslugi geodezyjne 2022r.pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 27-01-2022

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-01-2022 Wykonanie w ramach biezacego utrzymania dróg robót zwiazanych z remontami czastkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2022 roku z podzialem na czesci Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu[9.2021].pdf Informacja o posiadanych srodkach[9.2021].pdf
Informacja z otwarcia ofert[9.2021].pdf zawiadomienie o wyborze oferty[9.2021].pdf
kosztorysy[9.2021].7z
lokalizacja odcinkow[9.2021].7z SST[9.2021].7z SWZ[9.2021].pdf zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[9.2021].docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[9.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[9.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[9.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego[9.2021].docx
zalacznik_nr_6_projekt_umowy[9.2021].pdf
odpowiedz na pytania[9.2021].pdf ZMODYFIKOWANY KOSZTORYS ZAD.NR 1 2022_1 [9.2021].doc OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 27-12-2021

Odwiedzin:5761