Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-06-2021 Wykonanie uslug geodezyjnych w 2021 roku nr sprawy 18/2021. Poniżej progów unijnych ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Zaproszenie do zlozenia oferty oraz wzor umowy[18.2021].pdf formularz ofertowy BIP2021[18.2021].doc
KOSZTORYS OFERTOWY ogolny-BIP[18.2021].doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 28-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
08-06-2021 Remont dróg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy – Etap IV Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[4.2021].pdf informacja_o_posiadanych_srodkach_finansowych[4.2021].pdf
informacja_z_otwarcia_ofert[4.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [4.2021].docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [4.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[4.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego [4.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [4.2021].docx
zalacznik_nr_6_projekty_umow_z_zalacznikami [4.2021].zip SWZ [4.2021].pdf DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP IV [4.2021].ZIP PRZEDMIAR ROBOT ETAP IV [4.2021].ZIP
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP IV [4.2021].ZIP zalacznik_nr_6_projekty_umow_z_zalacznikami [4.2021].zip zalacznik_nr_7_kosztorys_ofertowy [4.2021].ZIP
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 21-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
02-06-2021 Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiedzy torami PKP Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu [3.2021].pdf ogloszenie_o_zmianie[3.2021].pdf Informacja o posiadanych srodkach pienieznych[3.2021].pdf informacja z otwarcia ofert[3.2021].pdf
rozstrzygniecie wraz ze streszczeniem[3.2021].pdf
SWZ [3.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [3.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [3.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[3.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [3.2021].docx
zalacznik_nr_6_projekty_umow[3.2021].zip zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[3.2021].docx Zal. nr 8 do SWZ - DOKUMNETACJA TECHNICZNA [3.2021].zip Zal. nr 7 do SWZ - KOSZTORYS OFERTOWY [3.2021].xlsx
odpowiedzi_na_pytania_28.05.2021[3.2021].zip OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 14-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-05-2021 Remont dróg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy – Etap III Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu [2.2021].pdf informacja_o_posiadanych_srodkach [2.2021].pdf informacja z otwarcia ofert [2.2021].pdf zawiadomienie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_ofert[2.2021].pdf zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4[2.2021].docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy[2.2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[2.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego[2.2021].docx zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udost?pniajacego[2.2021].docx
SWZ [2.2021].pdf zalacznik_nr_6_projekty_umow[2.2021].zip DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP III [2021] [2.2021].ZIP KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP III [2021] [2.2021].ZIP
PRZEDMIARY ROBOT ETAP III [2021] [2.2021].ZIP SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP III [2021][2.2021].ZIP
odpowiedzi_na_pytania [2.2021].pdf zmodyfikowane projekty umow[2.2021].zip
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 05-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
28-04-2021 Remont dróg powiatowych w 2021r. z podzialem na etapy – Etap II Poniżej progów unijnych Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[1.2021].pdf informacja z otwarcia ofert [1.2021].pdf informacja o posiadanych srodkach finansowych [1.2021].pdf Zawiadomienie o wyborze wraz ze streszczeniem i porownaniem ofert[1.2021].pdf SWZ [1.2021].pdf
zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 [1.2021].docx zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy [1,2021].doc zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu[1.2021].docx zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostepniajacego [1.2021].docx
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostepniajacego [1.2021].docx zalacznik_nr_6_projekty_umow[1.2021].zip SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP II [1.2021].ZIP PRZEDMIARY ROBOT ETAP II [1.2021].ZIP
KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP II [1.2021].ZIP DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP II [1.2021].ZIP
Odpowiedzi na pytania - 23.04.2021 [1.2021].pdf
modyfikacja_SWZ_19.04.2021[1.2021].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 13-04-2021

Odwiedzin:16485