Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-01-2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 2619 S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z g?Ăłwnymi skrzy?owaniami - z ul. Stawow? i ul. Wi?la?sk?" Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Ogloszenie o zamowieniu [9.2020].pdf informacja z otwarcia ofert [9.2020].pdf
zawiadomienie o wyborze wraz ze streszczeniem [9.2020].pdf
SIWZ [9.2020].pdf
zalacznik nr 5 umowa wraz z zalacznikami [9.2020].zip zalacznik_nr_6 OPZ [9.2020].zip zalaczniki_1-4 [9.2020].doc
odpowiedzi_na_pytania_07.01.2021 [9.2020].pdf
UMOWA _projekt_modyfikacja [9.2020].pdf zmodyfikowane zalaczniki_1-4_07.01.2021 [9.2020].doc Rozpoznanie geotechniczne_2006r.[9.2020].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 30-12-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-01-2021 Remont drĂłg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy - Etap I: Remont drogi powiatowej 2633 S - ul. Bielska w Zab?ociu (od mostu na rzece Wis?a do budynku OSP w Zab?ociu) na odc. ok. 1 km Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Ogloszenie o zamowieniu [8.2020].pdf Informacja z otwarcia ofert [8.2020].pdf Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania_streszczenie i porownanie zlozonych ofert [8.2020].pdf SIWZ [8.2020].pdf
zalacznik_nr_5_Projekty_umow_z_zalacznikami [8.2020].zip zalacznik_nr_6_kosztorysy_ofertowe [8.2020].zip zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa [8.2020].zip zalacznik_nr_8_Szczegolowe_specyfikace_techniczne [8.2020].zip
zalacznik_nr_9_przedmiary_robot [8.2020].zip zalaczniki_1-4 [8.2020].doc
odpowiedzi na pytania 05.01.2021 [8.2020].pdf Etap I_KO_ul. Bielska w Zab?ociu - MODYFIKACJA [8.2020].xls
Etap I_Przedmiar_ul. Bielska w Zab?ociu - MODYFIKACJA [8.2020].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 18-12-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-01-2021 Wykonanie remontĂłw cz?stkowych nawierzchni drĂłg powiatowych w 2021 roku z podzia?em na zadania Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu [7.2020].pdf informacja z otwarcia ofert [7.2020].pdf zawiadomienie o wyborze oferty [7.2020].pdf SIWZ [7.2020].pdf
zalacznik_5_projekt_umowy [7.2020].pdf zalaczniki 1-4 [7.2020].doc lokalizacje odcinkow [7.2020].zip zalacznik_6_kosztorysy_ofertowe [7.2020].zip
zalacznik_7_Szczegolowe_specyfikacje_techniczne [7.2020].zip
odpowiedzi_na_pytania_05.01.2021 [7.2020].pdf UMOWA wzor_2021_modyfikacja [7.2020].pdf Pismo w sprawie modyfikacji zal. nr 1 do SIWZ [7.2020].pdf
zmodyfikowany - zalacznik nr 1 [7.2020].doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 17-12-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-11-2020 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drĂłg publicznych na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z dostaw? na place magazynowe Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
Ogloszenie o zamowieniu [6.2020].pdf informacja z otwarcia [6.2020].pdf zawiadomienie o wyborze wraz ze streszczeniem [6.2020].pdf
SIWZ [6.2020].pdf
Zalacznik nr 5 - UMOWA [6.2020].pdf Zalaczniki nr 1-4 do SIWZ [6.2020].doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 12-11-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-09-2020 Kompleksowe zimowe utrzymanie drĂłg powiatowych oraz ci?gĂłw pieszych przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d DrĂłg Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na zadania. Powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
2020-OJS160-390332-pl-1 ogloszenie o zamowieniu [5.2020].pdf
informacja z otwarcia ofert[5.2020].pdf zawiadomienie o wyborze cz.1 [5.2020].pdf zawiadomienie o wyborze wraz ze streszczeniem cz. 2,3,4, [5.2020].pdf zawiadomienie Gazurek, Inferno [5.2020].pdf
ponowne ogloszenie o wyborze zadanie 2 [5.2020].pdf
zalacznik nr 1a - formularz ofertowy -zad.1 [5.2020].doc zalacznik nr 1b - formularz ofertowy -zad.2 [5.2020].doc
zalacznik nr 1c - formularz ofertowy -zad.3 [5.2020].doc zalacznik nr 1d - formularz ofertowy -zad.4 [5.2020].doc zalacznik nr 2 - JEDZ wersja edytowalna [5.2020].doc zalacznik nr 3 - grupa kapitalowa [5.2020].doc
zalacznik nr 4 - wykaz uslug [5.2020].doc zalacznik nr 5 - wykaz sprzetu [5.2020].doc zalacznik nr 6 - oswiadczenie pkt 6.6.2.b) [5.2020].doc zalacznik nr 7 - oswiadczenie pkt 6.6.2c) [5.2020].doc
zalacznik nr 9 - SST [5.2020].doc zalacznik nr 10 - wykaz drog [5.2020].doc zalacznik nr 11 - wykaz drog ze wskazaniem wymaganych standardow [5.2020].xls SIWZ [5.2020].pdf
zalacznik nr 8 - wzor umowy [5.2020].pdf mapa ZUD [5.2020].pdf espd-request(1) [5.2020].xml
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 19-08-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-05-2020 Remont drĂłg powiatowych w 2020r. z podziaÂłem na etapy - Etap III Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[4.2020].pdf Informacja z otwarcia ofert[4.2020].pdf modyfikacja informacji z otwarcia ofert[4.2020].pdf
zawiadomienie o wyborze oferty wraz ze streszczeniem[4.2020].pdf
SIWZ[4.2020].pdf
zal. nr 5 - projekty umow z zalacznikami[4.2020].zip zal. nr 6 - KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP III [4.2020].ZIP zal. nr 7 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP III [4.2020].ZIP zal. nr 8 - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP III [4.2020].ZIP
zal. nr 9 - PRZEDMIARY ROBOT ETAP III [4.2020].ZIP zalaczniki_1-4[4.2020].doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 11-05-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2020 Remont drĂłg powiatowych w 2020r. z podziaÂłem na etapy - Etap II Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[3.2020].pdf Informacja z otwarcia ofert[3.2020].pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz streszczenie i porownanie zlozonych ofert[3.2020].pdf
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP II [3.2020].ZIP
KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP II [3.2020].ZIP projekty umow z zalacznikami - zalacznik nr 5[3.2020].zip PRZEDMIARY ROBOT ETAP II [3.2020].ZIP SIWZ[3.2020].pdf
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP II [3.2020].ZIP zalaczniki_1-4[3.2020].doc
odpowiedzi na zapytania Wykonawcow[3.2020].pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 02-04-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-04-2020 Remont drĂłg powiatowych w 2020r. z podziaÂłem na etapy - Etap I Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[2.2020].pdf ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu[2.2020].pdf Informacja z otwarcia ofert[2.2020].pdf Zawiadomienie o wyborze oferty_streszczenie [2.2020].pdf SIWZ[2.2020].pdf
zalacznik nr 5 projekty umow[2.2020].zip zalacznik nr 6 kosztorysy ofertowe[2.2020].zip zalacznik nr 7 dokumentacje projektowe[2.2020].zip zalacznik nr 8 SST[2.2020].zip
zalacznik nr 9 przedmiary robot[2.2020].zip zalacznik nr 10 Wzor tablicy informacyjnej dla czesci I[2.2020].pdf zalaczniki_1-4[2.2020].doc
odpowiedzi_na_pytania[2.2020].pdf modyfikacja_SIWZ[2.2020].pdf
przesuniecie terminu skladania ofert[2.2020].pdf Czesc 1_KO_Brenna - MODYFIKACJA[2.2020].xls
Czesc 1_Przedmiar_Brenna - MODYFIKACJA[2.2020].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 19-03-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-03-2020 Wykonanie remontĂłw czÂąstkowych nawierzchni drĂłg powiatowych w 2020 roku z podziaÂłem na zadania Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu [1.2020].pdf informacja_z_otwarcia-1 [1.2020].pdf
zawiadomienie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_i_porownaniem_ofert[1.2020].pdf
SIWZ [1.2020].pdf
zalacznik nr 5 -projekt umowy [1.2020].doc zalaczniki 1-4 [1.2020].doc zalacznik nr 6- kosztorysy [1.2020].zip zalacznik nr 7 -specyfikacje techniczne [1.2020].zip
Zad. I_lokalizacja odcinkow [1.2020].pdf Zad. II_lokalizacja odcinkow [1.2020].pdf Zad. III_lokalizacja odcinkow [1.2020].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 21-02-2020

Odwiedzin:9135