Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-12-2019 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z dostawą na place magazynowe Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu [7.2019].pdf Informacja z otwarcia ofert [7.2019].pdf zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu [7.2019].pdf
SIWZ [7.2019].pdf
UMOWA SOL wzor.popr.ER [7.2019].pdf Zalaczniki nr 1-4 do SIWZ_PZDP_1 [7.2019].doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 02-12-2019

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-08-2019 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg-robót związanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym przejść dla pieszych oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2019r. z podziałem na zadania. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu.6.2019.pdf ogloszenie o zmianie ogloszenia.6.2019.pdf
informacja z otwarcia ofert.6.2019.pdf zawiadomienie o wyborze ze streszczeniem.6.2019.pdf SIWZ.6.2019.pdf wzor umowy z zalacznikami.6.2019.zip zalaczniki 1-46.2019.doc SST.6.2019.pdf
odpowiedz na pytanie.6.2019.pdf OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 30-07-2019

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-04-2019 Remont dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na etapy - Etapy I Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu_5.2019.pdf informacja z otwarcia_5.2019.pdf ogloszenie_o_wyborze_5.2019.pdf
Proj Umowy - Etap I cz. 1 [2019]_5.2019.pdf
Proj. Umowy - Etap I cz. 2 [2019]_5.2019.pdf SIWZ_5.2019.pdf zalaczniki_1-4_5.2019.doc dokumentacja projektowa_5.2019.zip
zalacznik nr 6- kosztorysy ofertowe etap I_5.2019.zip
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 11-04-2019

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-04-2019 Remont dróg powiatowych w 2019r.-Etap II Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu_4.2019.pdf ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_4.2019.pdf
informacja z otwarcia_4.2019.pdf zawiadomienie_o_wyborze_4.2019.pdf
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_czesc_III_4.2019.pdf
SIWZ-4.2019.pdf
zalacznik_nr_5projekty_umow-4.2019.zip zalacznik_nr_6_kosztorysy ofertowe_4.2019.zip zalaczniki_1-4_4.2019.doc dokumentacja_projektowa1_4.2019.zip
modyfikacja_4.2019.pdf Proj Umowy modyf. - Etap II cz. 1 [2019]_4.2019.pdf Proj Umowy modyf. - Etap II cz. 2 [2019]_4.2019.pdf modyfikacja_SIWZ_2_4.2019.pdf zmodyfikowane_zalaczniki2_4.2019.zip OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 20-03-2019

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
01-04-2019 Remont dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na etapy - Etap I Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu_3.2019.pdf informacja z otwarcia ofert_3.2019.pdf zawiadomienie o uniewaznieniu_3.2019.pdf dokumentacja projektowa_3.2019.zip
projekt umowy z zalacznikami_3.2019.zip SIWZ_3.2019.pdf zalacznik nr 6- kosztorysy ofertowe etap I_3.2019.zip zalaczniki_1-4_3.2019.doc
Zalacznik nr 2 do SIWZ_3.2019.docx modyfikacja_1_3.2019.pdf modyfikacja_2_3.2019.pdf Proj Umowy modyf. - Etap I cz. 1 [2019]_3.2019.pdf
Proj. Umowy modyf. - Etap I cz. 2 [2019]_3.2019.pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 15-03-2019

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-03-2019 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na zadania 2.2019 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie 2.2019.pdf informacja_z_otwarcia_2.2019.pdf ogloszenie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_i_porownaniem_zlozonych_ofert_2.2019.pdf SIWZ 2.2019.pdf
zalaczniki 1-4_2.2019.doc zalacznik nr 5 - projekt umowy_2.2019.doc specyfikacje techniczne 2.2019.zip kosztorysy ofertowe 2.2019.zip
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 06-03-2019

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
07-02-2019 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019 wraz z dostawą na place magazynowe 1.2019 Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie_o_zamowieniu_PZDP_1.2019.pdf informacja z otwarcia_1.2019.pdf zawiadominie o wyborze i streszczenie 1.2019.pdf
SIWZ_PZDP_1.2019.pdf
zalacznik_nr_5_projekt_umowy_PZDP_1.2019.pdf zalaczniki nr 1-4 do SIWZ_PZDP_1.2019.doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 29-01-2019

Odwiedzin:33713