Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2020 Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy - Etap II Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[3.2020].pdf DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP II [3.2020].ZIP
KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP II [3.2020].ZIP projekty umow z zalacznikami - zalacznik nr 5[3.2020].zip PRZEDMIARY ROBOT ETAP II [3.2020].ZIP SIWZ[3.2020].pdf
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ETAP II [3.2020].ZIP zalaczniki_1-4[3.2020].doc
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 02-04-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-04-2020 Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy - Etap I Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu[2.2020].pdf ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu[2.2020].pdf SIWZ[2.2020].pdf
zalacznik nr 5 projekty umow[2.2020].zip zalacznik nr 6 kosztorysy ofertowe[2.2020].zip zalacznik nr 7 dokumentacje projektowe[2.2020].zip zalacznik nr 8 SST[2.2020].zip
zalacznik nr 9 przedmiary robot[2.2020].zip zalacznik nr 10 Wzor tablicy informacyjnej dla czesci I[2.2020].pdf zalaczniki_1-4[2.2020].doc
odpowiedzi_na_pytania[2.2020].pdf modyfikacja_SIWZ[2.2020].pdf
przesuniecie terminu skladania ofert[2.2020].pdf Czesc 1_KO_Brenna - MODYFIKACJA[2.2020].xls
Czesc 1_Przedmiar_Brenna - MODYFIKACJA[2.2020].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 19-03-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-03-2020 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku z podziałem na zadania Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Odpowiedzi na pytania Zmiany Kontakt
ogloszenie o zamowieniu [1.2020].pdf informacja_z_otwarcia-1 [1.2020].pdf
zawiadomienie_o_wyborze_wraz_ze_streszczeniem_i_porownaniem_ofert[1.2020].pdf
SIWZ [1.2020].pdf
zalacznik nr 5 -projekt umowy [1.2020].doc zalaczniki 1-4 [1.2020].doc zalacznik nr 6- kosztorysy [1.2020].zip zalacznik nr 7 -specyfikacje techniczne [1.2020].zip
Zad. I_lokalizacja odcinkow [1.2020].pdf Zad. II_lokalizacja odcinkow [1.2020].pdf Zad. III_lokalizacja odcinkow [1.2020].pdf
OK
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 21-02-2020

Odwiedzin:36364