Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-09-2012 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH ZARZ¡DZANYCH PRZEZ PZDP W CIESZYNIE NA TERENIE GMIN CHYBIE, DÊBOWIEC, HAZLACH,ISTEBNA, GOLESZÓW, STRUMIEÑ, ZEBRZYDOWICE O £¡CZNEJ D£UGO¦CI 175,876 KM SEZON 2012/2013 ORAZ 2013/2014 NR SPRAWY 5/2012 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 16-08-2012

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
01-08-2012 Remont drĂłg powiatowych z podziaÂłem na zadania - etap I: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln- KoĂączyce Wlk - DĂŞbowiec - SkoczĂłw (ul. Ks. Kukli w KoĂączycach Wlk, na odc. ok. 0,3 tj. od centrum wsi do mostku na potoku Wschodnica). Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn - DziĂŞgielĂłw - Cisownica (ul. CieszyĂąska w PuĂącowie) na odc. ok. 0,7 km, nr sprawy 4/2012. Przertarg nieogeaniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 13-07-2012

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-04-2012 Wykonanie w ramach bie¿¹cego utrzymania dróg - robót zwi¹zanych z oczyszczeniem rowów i œcinaniem poboczy w ci¹gu dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyùskiego w roku 2012r, nr sprawy 3/2012 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-04-2012

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-03-2012 Wykonanie usÂług geodezyjnych na terenie Powiatu CieszyĂąskiego w ciÂągu drĂłg powiatowych w roku 2012, nr sprawy 2/2012 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-03-2012

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-02-2012 WYCINKA, PIELÊGNACJA, FREZOWANIE PNI DRZEW, WYCINKA KRZEWÓW I ZAGAJNIKÓW, ROSN¡CYCH W PASIE DROGOWYM, W CI¡GU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CIESZYÑSKIEGO W ROKU 2012, nr sprawy 1/2012. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 03-02-2012

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
19-12-2011 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarne w WiÂśle, na odcinku 2,9 km, nr sprawy 20/2011. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-12-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-10-2011 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie, na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, d³ugoœÌ ok. 1,2 km, nr sprawy 19/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 18-10-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-09-2011 Remont drĂłg powiatowych z podziaÂłem na zadania - etap III: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna - LeÂśnica na odc. ok. 0,5 km. Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn - PuĂącĂłw - Cisownica na odc. ok. 1,0 km. Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln- KoĂączyce Wlk - DĂŞbowiec - SkoczĂłw w Simoradzu na odc. ok. 1,0 km, nr sprawy 18/2011. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-09-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-10-2011 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w iloÂści 3 200 ton do zimowego utrzymania drĂłg wojewĂłdzkich ipowiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie powiatu cieszyĂąskiego, nr sprawy 17/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-09-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
22-07-2011 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2621 S - ul. PIKIETY W CIESZYNIE, NA ODCINKU OK. 1,3 KM, nr sprawy 16/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 15-07-2011

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >