Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-09-2011 Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap III: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna - Leśnica na odc. ok. 0,5 km. Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn - Puńców - Cisownica na odc. ok. 1,0 km. Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln- Kończyce Wlk - Dębowiec - Skoczów w Simoradzu na odc. ok. 1,0 km, nr sprawy 18/2011. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 12-09-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-10-2011 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 3 200 ton do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ipowiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie powiatu cieszyńskiego, nr sprawy 17/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 06-09-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
22-07-2011 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2621 S - ul. PIKIETY W CIESZYNIE, NA ODCINKU OK. 1,3 KM, nr sprawy 16/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 15-07-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-07-2011 Świadczenie usług transportowych przy przewozie żużla transportem samochodowym z terenu Energetyki Cieszyńskiej na place magazynowe wskazane przez Zamawiającego do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2011/2012, nr sprawy 15/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 01-07-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-07-2011 Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap III: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna - Leśnica na odc. ok. 0,5 km. Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2607 S Cieszyn - Ustroń (w ciągu wiaduktów nad linią PKP w Goleszowie) na odc. ok. 0,1 km. Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn - Puńców - Cisownica na odc. ok. 1,0 km. Zadanie 4: Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln- Kończyce Wlk - Dębowiec - Skoczów w Simoradzu na odc. ok. 1,0 km, nr sprawy 14/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 28-06-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
29-06-2011 Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap II: Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów - Brenna na odc. ok. 0,5 km w Brennej. Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln- Kończyce Wlk - Dębowiec - Skoczów (ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wlk) na odc. ok. 1,0 km. Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2632 S Zabłocie - Chybie (ul. Chrobrego w Chybiu) na odc. ok. 0,4 km Zadanie 4: Remont drogi powiatowej 2637 S Chybie - Zaborze (ul. Tuwima w Chybiu) na odc. ok. 0,8 km, nr sprawy 13/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 14-06-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-06-2011 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2011r., nr sprawy 12/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 07-06-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
16-06-2011 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z: - wykonaniem nowego i odnową istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego akrylowego,- demontażem i wykonaniem nowego oznakowania pionowego. z podziałem na zadania: Zadanie 1, Zadanie 2, zadanie 3, Zadanie 4, nr sprawy 10/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 02-06-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-06-2011 Koszenie traw w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2011r., nr sprawy 11/2011 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 02-06-2011

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-05-2011 Koszenie traw w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2011r., nr sprawy 9/2011. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Ewa Duda w dniu 19-05-2011

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >