Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-01-2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 2619 S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z g?Ăłwnymi skrzy?owaniami - z ul. Stawow? i ul. Wi?la?sk?" Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 30-12-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-01-2021 Remont drĂłg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy - Etap I: Remont drogi powiatowej 2633 S - ul. Bielska w Zab?ociu (od mostu na rzece Wis?a do budynku OSP w Zab?ociu) na odc. ok. 1 km Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 18-12-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-01-2021 Wykonanie remontĂłw cz?stkowych nawierzchni drĂłg powiatowych w 2021 roku z podzia?em na zadania Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 17-12-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-11-2020 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drĂłg publicznych na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z dostaw? na place magazynowe Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 12-11-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-09-2020 Kompleksowe zimowe utrzymanie drĂłg powiatowych oraz ci?gĂłw pieszych przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d DrĂłg Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na zadania. Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 19-08-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
26-05-2020 Remont drĂłg powiatowych w 2020r. z podziaÂłem na etapy - Etap III Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 11-05-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2020 Remont drĂłg powiatowych w 2020r. z podziaÂłem na etapy - Etap II Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 02-04-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-04-2020 Remont drĂłg powiatowych w 2020r. z podziaÂłem na etapy - Etap I Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 19-03-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-03-2020 Wykonanie remontĂłw czÂąstkowych nawierzchni drĂłg powiatowych w 2020 roku z podziaÂłem na zadania Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 21-02-2020

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-12-2019 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drĂłg publicznych na terenie Powiatu CieszyĂąskiego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z dostawÂą na place magazynowe Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 02-12-2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >