Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
15-12-2021 Dostawa u?ywanego samochodu w zabudowie specjalistycznej WUKO dla Powiatowego Zarz?du DrĂłg Publicznych w Cieszynie Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 07-12-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
14-10-2021 Wykonanie aktualizacji ewidencji drĂłg powiatowych na terenie Powiatu Cieszy?skiego wraz z dostarczeniem oprogramowania do jej prowadzenia oraz dost?pem do tych danych i mo?liwo?ci? edycji poprzez aplikacj? internetow? Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 11-10-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
12-10-2021 Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drĂłg publicznych na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z dostaw? na place magazynowe Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 04-10-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-08-2021 Wykonanie w ramach biezacego utrzymania drog – robot zwiazanych z oczyszczeniem rowow i scinka poboczy w ciagu drog powiatowych na terenie Powiatu Cieszynskiego w 2021r. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Micha? Bujok w dniu 27-07-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-08-2021 Wykonanie robot zw. z umocnieniem poboczy wraz z utrwaleniem emulsja asfaltowa z grysem w ciagu drog powiatowych na terenie Powiatu Cieszynskiego z podzialem na czesci. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Micha? Bujok w dniu 23-07-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
29-06-2021 Wykonanie us?ug geodezyjnych w 2021 roku nr sprawy 21/2021. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Micha? Bujok w dniu 21-06-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
09-06-2021 Wykonanie uslug geodezyjnych w 2021 roku nr sprawy 18/2021. Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERT KTOREGO WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 130.000 zl netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 28-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
08-06-2021 Remont drĂłg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy – Etap IV Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 21-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
02-06-2021 Remont drogi powiatowej 2602S – ul. GĂłreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiedzy torami PKP Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 14-05-2021

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-05-2021 Remont drĂłg powiatowych w 2021r. z podzia?em na etapy – Etap III Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo ZamĂłwie? Publicznych
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 05-05-2021

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >