Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
10-10-2018 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 2.200 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie 2018/2019 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 25-09-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
27-09-2018 Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ciagow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarzadzanych przez Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszynskiego wraz z dostawa materialu uszorstniajacego (piasek) w sezonie zimowym 2018/2019 oraz 2019/2020 z podzialem na zadania Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 24-08-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-07-2018 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym i grubowarstwowym chemoutwardzalnym w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2018r., z podziałem na zadania. Zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 06-07-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
20-06-2018 Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym i grubowarstwowym chemoutwardzalnym w ciągu dr powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2018 r. Zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 14-06-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
27-04-2018 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska” Zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 20-04-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
13-04-2018 Wycinka, pielęgnacja drzew, frezowanie pni drzew, wycinka samosiewów drzew, rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2018 roku Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 05-04-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2018 Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska" Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 27-03-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
11-04-2018 Remont dróg powiatowych w 2018 roku - etap 2 z podziałem na 2 części - II Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 27-03-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
23-03-2018 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na zadania Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 08-03-2018

Termin składania ofert Nazwa Wartość Typ postępowania
21-03-2018 Remont dróg powiatowych z 2018 roku - etap II Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania Odpowiedzi Zmiany Kontakt
Dodał(a): Janusz Nowak w dniu 06-03-2018

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >